PRO EX โปรแกรมตั้งเวลา 4 - 16 สถานี PRO EX โปรแกรมตั้งเวลา 4 - 16 สถานี PRO EX โปรแกรมตั้งเวลา 4 - 16 สถานี
หมวดหมู่สินค้า: Controller
รหัส : 704-3200-220
PRO EX โปรแกรมตั้งเวลา 4 - 16 สถานี (ติดตั้งกลางแจ้ง) -ตั้งการทำงานได้ 3 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ1 วินาที - 6 ชั่วโมง -สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์น้ำฝน
ราคา 9,800.00 บาท

21 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 453 ผู้ชม

Engine by shopup.com