สินค้า

เรียงตาม :
 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  ตัวตั้งเวลา 220V IN 24V OUT 20VA 1 สถานี
  จาก 6,900.00 บาท
  ราคา 6,900.00 บาท

   12 มี.ค. 2561

   615

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  PRO EX โปรแกรมตั้งเวลา 4 - 16 สถานี (ติดตั้งกลางแจ้ง) -ตั้งการทำงานได้ 3 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ1 วินาที - 6 ช
  จาก 9,800.00 บาท
  ราคา 9,800.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   615

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  RPS-46 โปรแกรมตั้งเวลา 4 สถานี (ติดตั้งในร่ม) -ตั้งการท างานได้ 4 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ 1 นาที - 12 ชั่วโมง
  จาก 3,400.00 บาท
  ราคา 3,400.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   866

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  -ตั้งการทำงานได้ 4 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 4 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ 1 นาที - 12 ชั่วโมง 59 นาที -สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์น้ำฝน
  จาก 3,800.00 บาท
  ราคา 3,800.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   739

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  -ตั้งการทำงานได้ 3 โปรแกรม RPS-469 โปรแกรมตั้งเวลา 4 สถานี (ติดตั้งกลางแจ้ง) -รดน้ำได้สูงสุด 6 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ1 นาที - 12 ชั่วโมง
  จาก 4,700.00 บาท
  ราคา 4,700.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   712

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  RPS-469 โปรแกรมตั้งเวลา 6 สถานี (ติดตั้งกลางแจ้ง) -ตั้งการทำงานได้ 3 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 6 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ 1 นาที - 12 ชั่วโ
  จาก 4,900.00 บาท
  ราคา 4,900.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   690

 • หมวดหมู่สินค้า : Controller
  RPS-469 โปรแกรมตั้งเวลา 9 สถานี (ติดตั้งกลางแจ้ง) -ตั้งการทำงานได้ 3 โปรแกรม -รดน้ำได้สูงสุด 6 ครั้ง/วัน/โปรแกรม -ระยะเวลารดน้ำ1 นาที - 12 ชั่วโ
  จาก 5,200.00 บาท
  ราคา 5,200.00 บาท

   21 ธ.ค. 2561

   771

Engine by shopup.com